Turizm

[ct_space space_lg=”46″ space_md=”46″ space_sm=”0″ space_xs=”0″][ct_heading text=”Doster Hukuk olarak 1995’ten bugüne sizlerleyiz” font_size_sm=”24″ font_size_xs=”24″ font_weight=”” show_gap=”show” subtitle=”Turizm” description_font_weight=”inherit” margin_bottom=”0″]

Dünya ekonomilerine bakıldığında dünyadaki bir çok ülkenin gelirlerinin turizme bağlı olduğu görülmektedir. Girişimciler, topluluklar ve devetler turizmde ki büyük ticari fırsatları değerlendirebilmek amacıyla stratejiler oluşturur ve bu stratejileri hayata geçirmeye çalışırılar. Hedef olarak turizm, çevre, toplum ve kültürlerin gelişmesi amacıyla zorluklarla mücade etmek zorundadırlar (Chaudhary vd., 2007: 40). Turizmin etkileri incelendiğinde, sosyal demografik ve turizme yönelik olan algıların etkilerinde faktör analizleri, aileler için uygun koşullar ve yerel toplum üzerindeki etkileride dahil olmak üzere bir çok etken bulunmaktadır. Bu faktörler içinde; genel çevre yapısı, deniz suyu kirliliği, sessiz bir hayat, diğer sektörlerin yapısı gibi etkenler önemlidir. Tabi olarak burada turizmin ekonomik ve sosyal etkilerini ölçebilmek için bir çok faktör daha bulunmaktadır (Ming ve Wong, 2006: 256). Ekonomik açıdan turizm yerleşik olarak o bölgede yaşayan halka istihdam açısından pozitif faydalar sağlamasının yanı sıra ülkeye doviz girdisi açısından da önemli bir konumdadır. Turistlerin seyahat, otel, gıda ve eğlence harcamaları, hediyelik eşya alımları gelir kaynakları oluşturmakta ve toğluluklar açısından da önemli bir gelir kaynağı olarak kalkınma sağlamasına vesile olabilir. Yapılan bir araştırmada turizmin olumlu etkilerini algılamada yerel yöneticilerin tutumlarınında tutarlı olmasının önemli bir etken olduğunun muhtemel olduğunu göstermiştir. Turizm sektörünün durumu ile ilgili bir çok etken toplum üzerinde de etki oluşturmaktadır bunlarda bir taneside bölgede ki yerel yöneticilerin toplum liderlerinin oluşturdukları algıdır (Nyaupane ve Thapa, 2006: 35).

 

Turizmde eğlence fırsatları ve hizmetlerin sayısında ki artış belirli bir alanda yaşam kalitesi üzerinde de pozitif tesirleri olabilir. Turizm sayesinde dünya hakkında ki bilgi ve yeni bakış açıları ile insanlara farklı deneyimler sunmasıda mümkündür, bu deneyimler sayesinde yaşam kalitesinde pozitif yönde etkiler olabilmektedir.

 

Turizm ile birlikte yerel kültürel miraslar ve tarihi dokuların ve mimarinin korunmasıyla birlikte bu insanlara fırsatlar sunar. Başkaları hakkında çok daha fazla bilgi öğrenilmesi vasıtasıyla bakış açılarının değişmesi ilginç hale getirir.

Oteller, restoranlar, dükkanları fiziksel görüntü ve yapıları itibariyle değişiklik yapmayada zorlayabilir. Turizmin gelişmesine sevk edebilmek açısından toplumun turizm konusunda bilinçlenmesi elzemdir. Etkin kültürün ihtiyaçlarına uygun olarak turizm ile birlikte bazı kültürel uygulamalarda da değişiklikler görülebilir (Kreag, 2001: 10).

 

Turizm, günümüzde dünyada ekonomik katkı sağlayan sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve burada yapılan yatırımlar sayesinde gelişen bir sektör durumda ki yerini devam ettirmektedir (Aktaş, 2005: 163). Bir ülkenin, sosyo kültürel alanda olsun ekonomik manada olsun belirli kazanımları elde edebilmesini salayan en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilen turizm potansiyele sahip olan ülkelerde ve bu alanda gelişmiş olan ülkelerde uluslararası turizm faaliyetlerine yönelerek ekonomik hızlanmayı sağlayarak tabana yayma vesilesiyle ülkenin refah seviyesinde yükseltme gayesi ile hareket etmesi de mümkündür (Çetinbaş ve Bektaş, 2008: 1).

  • Sağlam Yasal Savunma.
  • Tecrübeli ve Dinamik Kadro.
  • Mükemmellik.
  • Bilgi, Deneyim ve Güven.
[ct_space space_lg=”0″ space_md=”0″ space_sm=”35″ space_xs=”35″]
[ct_box_background_image bg_image=”2340″ box_height=”551″ box_height_mobile=”350″]
[ct_process ct_process_list=”%5B%7B%22year%22%3A%221995%22%2C%22title%22%3A%22Yolculu%C4%9Fumuz%20Ba%C5%9Flad%C4%B1%20%22%2C%22description%22%3A%22Doster%20Hukuk%20b%C3%BCrosu%20olarak%20faaliyetlerimize%20ba%C5%9Flad%C4%B1k.%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222000%22%2C%22title%22%3A%22Avukatlar%C4%B1n%20%C4%B0stihdam%C4%B1%22%2C%22description%22%3A%22Yeni%20arkada%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1z%20aram%C4%B1za%20kat%C4%B1lmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222019%22%2C%22title%22%3A%22Ekibimiz%20G%C3%BC%C3%A7lendi%22%2C%22description%22%3A%22Aram%C4%B1za%20kat%C4%B1lan%20yeni%20arkada%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1zla%20ekibimiz%20daha%20da%20g%C3%BC%C3%A7lendi.%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222021%22%2C%22title%22%3A%22Yeni%20Yerimiz%22%2C%22description%22%3A%22%C5%9Eimdi%20yeni%20yerimizde%20sizlere%20hizmet%20veriyoruz.%22%7D%5D”]
[ct_heading text=”Bugüne kadar başardıklarımızla gurur duyuyoruz” font_size_sm=”24″ font_size_xs=”24″ font_weight=”” show_gap=”show” subtitle=”Doster Hukuk” description_font_weight=”inherit” margin_bottom=”0″]

Kurumsal müvekkillerimize yerel ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık

Konusunda uzman kadromuzla bir çok farklı hukuk disiplininde hizmet

[ct_counter title=”Tamamlanan İş” digit=”1825″ suffix=”+”]
[ct_counter style=”style2″ title=”Memnun Danışan” digit=”532″ suffix=”+”]
[ct_counter title=”Kurumsal Müşteri” digit=”69″ prefix=”+”]
[ct_counter style=”style2″ title=”Kadromuz” digit=”20″ prefix=”+”]
[ct_heading text=”Konusunda uzman ekip üyelerimiz” font_size_sm=”24″ font_size_xs=”24″ font_weight=”” text_color=”#ffffff” show_gap=”show” subtitle=”Kadromuz” description_font_weight=”inherit” margin_bottom=”0″]
[ct_heading text=”Ana ekibimizin yanı sıra, hukukun özel disiplinlerinde deneyim sahibi tavsiye veren ve karmaşık süreçlerde danışman ve uzmanlarımız bulunmaktadır.” tag=”div” font_weight=”” text_color=”#999999″ description_font_weight=”inherit” margin_bottom=”0″]
[ct_team_carousel content_list=”%5B%7B%22image%22%3A%221584%22%2C%22title%22%3A%22Jonson%20Leo%22%2C%22position%22%3A%22Civil%20Lawyer%22%2C%22item_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Flocalhost%252Fctthemes%252Flawsight%252Fteam-details%252F%7Ctitle%3ATeam%2520Details%7C%7C%22%2C%22social%22%3A%22%255B%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-facebook%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-dribbble%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-twitter%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-google-plus%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221585%22%2C%22title%22%3A%22Mostafa%20Amin%22%2C%22position%22%3A%22Family%20Lawyer%20%22%2C%22item_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Flocalhost%252Fctthemes%252Flawsight%252Fteam-details%252F%7Ctitle%3ATeam%2520Details%7C%7C%22%2C%22social%22%3A%22%255B%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-facebook%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-dribbble%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-twitter%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-google-plus%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221586%22%2C%22title%22%3A%22Neobir%20Fro%22%2C%22position%22%3A%22Business%20Lawyer%20%22%2C%22item_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Flocalhost%252Fctthemes%252Flawsight%252Fteam-details%252F%7Ctitle%3ATeam%2520Details%7C%7C%22%2C%22social%22%3A%22%255B%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-facebook%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-dribbble%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-twitter%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-google-plus%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221587%22%2C%22title%22%3A%22Armor%20Byron%22%2C%22position%22%3A%22Criminal%20Lawyer%22%2C%22item_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Flocalhost%252Fctthemes%252Flawsight%252Fteam-details%252F%7Ctitle%3ATeam%2520Details%7C%7C%22%2C%22social%22%3A%22%255B%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-facebook%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-dribbble%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-twitter%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%252C%257B%2522icon%2522%253A%2522fa%2520fa-google-plus%2522%252C%2522social_link%2522%253A%2522%2523%2522%257D%255D%22%7D%5D” col_xs=”1″ col_sm=”2″ col_md=”3″ col_lg=”4″ col_xl=”4″ margin=”0″ loop=”true” autoplay=”true” autoplay_timeout=”10000″ smart_speed=”500″]