Sağlık Sektörü

[ct_space space_lg=”46″ space_md=”46″ space_sm=”0″ space_xs=”0″][ct_heading text=”Doster Hukuk olarak 1995’ten bugüne sizlerleyiz” font_size_sm=”24″ font_size_xs=”24″ font_weight=”” show_gap=”show” subtitle=”Sağlık Sektörü” description_font_weight=”inherit” margin_bottom=”0″]

Sağlık sektörünün ülkemizdeki durumuna bakıldığında; erişilebilir olmanın artış göstermesinin pozitif iktisati ilerlmelerle beraber satın alma gücünün artışı gibi etmenlerle birlikte son senelerde sektörle ilgili olarak destekleyici bir takım gelişmelerle birlikte iyi yönde ilerlediğini söyleyebilmek mümkündür. Diğer ülkeler ile mukayese edildiği zaman hizmet kalitesi, sigorta sistemleri tıbbi cihaz ve ilaçlar gibi konularda iyi bir noktaya doğru ilerlediği görülmektedir. Bu pozitif gelişmeler ışğında, kamu finansmanın sağlanabilmesi gayesiyle sağlık politikalarını belirleyenler tarafından bir takım önlemler ve geliştirmeler yapılmaktadır. Bunun sayesinde modenizasyon anlamında hedeflenen noktaya ulaşırken bir takım tahdidler ile de karşılaşılmaktadır. Fakat kamudaki bu limit getiren uygulamalar; sektörde yer alan firmaların ve kuruluşların sağladıkları hizmet kalitesinden, hayata geçirmek istedikleri projelere kadar birçok alanda olumsuz etkileride olabilmektedir (Deloitte, 2012: 1).

 

İdeal Sağlık Sisteminin Üç Temel Boyutu

Kaynak: Deloitte, 2012: 1

Deloitte’un raporuna göre “İdeal sağlık sisteminin” üç farklı ayağı bulunmaktadır. Bunlar kalite, maliyet ve erişimdir. Kaliteli hizmet sunabilmek için birincil koşul maliyetler olarak görülmektedir. Maliyetlerde, tedarik zinciri ve satın alımlarda daha başarılı olan firmaların hizmet kalitesinide yükseltebileceğini ön görmek yanlış sayılmaz. Bunun dışında kalite rekabetin yoğun ve sert yaşandığı sektörlerde en çok ön plana çıkan etmenlerden biridir. Kalite aynı zamanda müşteri memnuniyetinide beraberinde getirmektedir. Erişim ve erişilebilirlik sağlık sektöründe hem hastalar tarafından hemde kamuoyu tarafından sağlık sektöründeki oyuncular için kritik düzeye gelmiştir.

Sağlık sektöründe ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olan yüksek hizmet kalitesine erişimin sağlanabilip sunulabilmesi için ve buna mukabil olarak finansmanının sürdürülebilirliğinin mümkün kılınması için inovatif uygulamaların ülkemize çekilebilmesi elzem bir öneme sahiptir. Bu uygulamaların etkin bir şekilde sisteme entegre edilmesi, ancak yatırımlar açısından uygun ortamların meydana getirilmesi ve sektöre uygun teşvik paketleri ile desteklenmesi sayesinde mümkün olabilmektedir.

 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara hukuki alanda gereksinimlerine destek vermekteyiz.

Bu kapsamda dneyimli ekibimizle birlikte hem ülkemizde hem de uluslararası alanda müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

[ct_space space_lg=”0″ space_md=”0″ space_sm=”35″ space_xs=”35″]
[ct_box_background_image bg_image=”2330″ box_height=”551″ box_height_mobile=”350″]